Grunnkurs for praksiskandidater

Kurset tar for seg grunnleggende kunnskaper i matematikk og fysikk. Det er et nettbasert kurs kombinert med kompendium, som kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem
: Kr. 7.100,-
Pris ikke-medlem: Kr. 8.500,-

Kurset er for alle som vil ta fagprøve og ønsker en repetisjon av grunnleggende ferdigheter i matematikk og fysikk før fagkurset.


Om kurset

Kurset består av tilsammen 10 moduler, hvorav 5 omhandler matematikk, 4 fysikk og 1 kjemi. Nivået tilsvarer pensum for 10. klasse. Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Nettleksjoner og interaktive moduler gir god visualisering av lærestoffet. I tillegg får du en perm med skriftlig lærestoff. Kurset har en rekke oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Hver deltager får en nettlærer som følger en gjennom kurset.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne. Kurset dekker målene i læreplanen, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen og/eller fagprøven i faget.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke 4-5 måneder på dette kurset.

Kurset avsluttes med en eksamen i regi av Norsk Industri.

Fagbrev

Både for den enkelte ansatte og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. 

Dersom en ønsker en repetisjon av grunnleggende ferdigheter i matematikk, fysikk og kjemi anbefales dette grunnkurset før en starter på fagbrev-utdanningen. Spesielt gjelder dette fagbrev i kjemiprosessfaget.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.