Automatiseringsfaget

Kurset er for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev i automatiseringsfaget. Kurset er nettbasert og forbereder til den/de offentlige prøven(e) som må bestås før den praktiske fagprøven.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem
: Kr. 8.800,-
Pris ikke-medlem: Kr. 10.500,-

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. 

Kursplattform på nett

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig offline. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.200,-. Dette bestilles i påmeldingsskjemaet.

Kombiner nettkurset med bedriftsinterne samlinger

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kursinnhold

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg2 og Vg3 Automatiseringsfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). 

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:
  • Automatiserte anlegg
  • Måleteknikk (måling av turtall, trykk, temperatur, nivå og strømning)
  • Pådragsorganer og reguleringsteknikk
  • Elektriske installasjoner og elektriske motorer
  • Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og EMC
  • Mekanisk arbeid og vedlikehold
  • HMS og førstehjelp og produksjonsprosesser
  • Pneumatikk og Hydraulikk
  • Programberbare systemer (PLS)
Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå to offentlige eksamener (vg2 og vg3). Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanene for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til disse eksamenene.

Lærlinger

Lærlinger i automatiseringsfaget må bestå en offentlig eksamen i faget i forkant av den praktiske fagprøven. Dette kurset vil gi den nædvenige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Eksamen

Kurset forbereder til de offentlige eksamene som både praksiskandidater og lærlinger må bestå før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven.  Eksamenskodene for praksiskanddater er AUT4003 og AUT4002, mens lærlinger skal opp til eksamen AUT4030.

Frist for påmelding til eksamen:
• Våreksamen er 1. februar
• Høsteksamen er 15. september

Du må selv melde deg opp i til eksamen i det fylket du ønsker å gjennomføre i. Fylkene har forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmelding.
Les hva som gjelder for Nordland, Trøndelag og andre fylker her.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.