Frittalende debatt åpnet Industri 2023

Publisert

Fra v. Frode Alfheim (Industri Energi), Jan Christian Vestre, Ståle Kyllingstad (IKM), Siri Lill Mannes (Konferansier) og Steinar Krogstad (LO). Foto: Norsk Industri/Robert Indrebø

Med store strømkostnader for industrien, råstoffmangel og geopolitiske utfordringer er Industrikonferansen i Bodø mer relevant en noen gang.

Industrikonferansen i Bodø har samlet en rekke politikere, folk fra bransjen og andre aktører for å opplyse om og diskutere industriens mest relevante temaer.

Årets konferanse startet med Næringsminister Jan Christian Vestre som deltar på den nasjonale konferansen i Bodø for å snakke om veien videre for norsk industri og kraftproduksjon.

–  For å nå klimamålene og sikre norske industriprosesser i fremtiden, trenger vi et grønt industriløft. Vi skal få til dette sammen. Vi må sammen være med og tenke stort, vi må tørre å satse og å stå i krevende situasjoner. For denne grønne omstillingen vil koste. Det krever noen tøffe prioriteringer. Derfor må vi heie på hverandre, vi som ønsker denne grønne utviklingen. Det må være legitimitet og folkelig forankring og oppslutning om prosjektene. Da kan vi gjennomføre dem. Slik sikrer vi at Norge forblir en konkurransedyktig industrinasjon, også i fremtiden, sier Næringsminister, Jan Christian Vestre.

Den første seksjonen ble avrundet med en livlig debatt med mange spreke utsagn. Ståle Kyllingstad (IKM), Frode Alfheim (Industri Engergi), Steinar Krogstad (LO) og Jan Christian Vestre (Nærings- og fiskeridepartementet) deltok på debatten. 

Resten av programmet ser du under:

  • IRA- Inflation Reduction Act i USA og Europas reaksjon på dette
  • Hvordan øke strømoverføringer til industrien
  • Finansiering – kapital i norsk og internasjonal industri
  • Hva er vilkårene og markedet for klimavennlige investeringer.
  • Hvilken  kompetansebehov trenger industrien
  • Hva må til for industrivekst i Norge?

Gå til konferansens egen nettside