Program for HMS Grunnkurs

Dag 1 
Velkommen

Innføring i HMS
Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
Rettigheter og plikter for arbeidsgiver, verneombud og AMU-medlem

Lunsj

Regelverk og de juridiske rammene for bedriften
Systematisk HMS-arbeid

Dag 2
Velkommen til en ny dag
Risikostyring og ulike metoder/verktøy
Lunsj
Sykefravær og IA-arbeid
Psykososialt arbeidsmiljø
Kulturbygging