Norsk Industri

Innhold

Program for HMS Grunnkurs

Mat og servering må deltakere på webinar besørge selv

Dag 1:
09.30-09.40 Registrering og kaffe/te
09.40-12.00

Innføring i HMS
Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
Rettigheter og plikter for arbeidsgiver, verneombud og AMU-medlem

11.30-12.15

Lunsj

12.45-16.00

Regelverk og de juridiske rammene for bedriften
Systematisk HMS-arbeid

Dag 2:
08.30-08.35 Kaffe/te-velkommen til en ny dag
08.35-11.30 Risikostyring og ulike metoder/verktøy
11.30-12.15 Lunsj
12.15-16.00 Sykefravær og IA-arbeid
Psykososialt arbeidsmiljø
Kulturbygging

Det kan forekomme tidsavvik i løpet av kurset.