Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Praktiske opplysninger for HMS-samlingene

  • Deltakerne mottar innlogging til e-læringen ca. 2 uker før dato for samlingen.
  • Hjemmeoppgaven sendes til deltakerne 1 uke før samlingsdato og består av en karlegging av eget arbeidsmiljø. Hjemmeoppgaven er bransjetilpasset din virksomhet.
  • Samlingen gjennomføres som en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppsummeringer i plenum.
  • Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet (Dersom deltakere fra luftfart, petroleumsindustri eller sjøfart, tilpasses regelverksgjennomgangen til gjeldende forskrifter også for disse).
  • Kursbevis lastes ned på nettsiden hvor e-læring gjennomføres etter fullført e-læring og samling.
  • Det gis kursbevis for «HMS for ledere» til deltakere som representerer arbeidsgiver.