Praktiske opplysninger for HMS Grunnkurs

  • Deltakerne mottar innlogging til e-læringen kort tid etter påmelding
  • Samlingen gjennomføres som kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppsummeringer i plenum
  • Webinar følger i størst mulig grad samme struktur. Du mottar informasjon fra kursleder før webinaret
  • Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet (tilpasses eventuelt deltakere fra luftfart, petroleumsindustri eller sjøfart)
  • Kursbevis lastes ned på nettsiden hvor e-læringen gjennomføres etter fullført e-læring og samling eller webinar
  • Det gis kursbevis for "HMS for ledere" til deltakere som representerer arbeidsgiver