Vi har for mye å gjøre, og for mange konkurrerende prioriteringer, hvordan skal vi få tid til dette?

Det er viktig å prioritere de områdene som vil bidra til å redusere risiko på raskest og mest effektiv måte. Det handler ikke om at vi skal gjøre flere ting og bruke mer tid enn vi gjør i dag. Det handler om at vi skal gjøre det vi allerede gjør enda bedre. Vi vil fremme en kultur preget av åpenhet og trygghet til å si ifra, gjennom ledere som gode rollemodeller og hvordan vi jobber med oppdateringer og utbedringer av arbeidsprosessene våre. Andre selskaper som har implementert denne tilnærmingen har gjort prioriteringer og f.eks. avviklet prosesser med lavere verdi.