Ved å etterspørre forbedringsforslag basert på vanlig arbeid vil vi få for mange forslag til at vi kan håndtere alle. Hvordan skal vi prioritere?

Denne tilnærmingen innebærer at vi også må se nærmere på prioriteringene våre. Vi må være villige til å handle ut fra de innsiktene vi får. Ikke lov for mye, men når du først lover noe må du holde dette løftet. Det innebærer blant annet å gi tydelig beskjed om du kommer til å prioritere noe (og hva dette innebærer), eventuelt om du ikke kommer til å prioritere noe og hvorfor (samtidig som man er tydelig på anerkjennelse for at det ble gitt beskjed). Vi må benytte tiltakshierarkiet og jobbe med læring og forbedring i et systemperspektiv.