Dette er for mye nytt. Hvordan hindrer vi forvirring?

Det er noe nytt, men tilnærmingen bygger videre på det arbeidet vi allerede gjør. Tilnærmingen passer godt med våre verdier og vårt arbeid for å fremme en åpen og tillitsfull kultur. Vi må ta med oss det som er nytt inn i de prosessene, verktøyene og metodene vi allerede bruker. Vi anerkjenner at mennesker gjør feil og at vi må forstå arbeidet og de ulike forholdende som kan gjøre en jobb vanskeligere å utføre på en presis og sikker måte. Dermed kan vi jobbe med kontinuerlig forbedring og lære av vanlig arbeid før det skjer en hendelse.