Dette er for abstrakt, hvordan skal vi engasjere folk?

Faget (Human Organisational Performance) har røtter i luftfart på 1950-tallet og kjernefysikk på 1970-tallet, og det har blitt gjort mye forskning innen olje og gass, byggebransjen, legemiddelbransjen og helsesektoren de siste årene. Derfor kan ord og begrep noen ganger bli litt fjernt fra dagligtale. Vi skal gjøre konseptene enkle å forstå og ta i bruk, og dele eksempler på vellykket implementering. Dette tror vi vil øke både forståelse og engasjement.