Dette er bare en trend, hva så?

Denne tilnærmingen er sterkt forankret i forskning fra 50-tallet og frem til i dag og den er godt integrert i mange selskaper. Tilnærmingen har tatt dem et steg videre fra en etterlevelseskultur til å oppdage de virkelige risikoene utførende personell står overfor i det daglige. Dette gir langt større muligheter for læring og forbedring, inkludert  oppdatering av eksisterende prosesser i f.eks. granskning av hendelser, risikovurderinger, utarbeidelse og oppdatering av prosedyrer, utstyrsdesign, styring av kritiske oppgaver, selvverifisering, sikkerhetsindikatorer og sikkerhetssamtaler.