HMS-prisens arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen består av:

Morten S. Knutsen, HMS- og kvalitetsleder, Fiven
Jonny Rømmesmo, HMS-sjef inkl ytre miljø, Washington Mills
Heidi Gløtta, Lean-ansvarlig/HS-leder (ikke Ytre miljø), Finnfjord smelteverk
Geir Stensland, HMS-veileder, Tizir Titanium and Iron
Willy Bjerke, Konsulent
Pernille Vogt, sekretær for arbeidsgruppen, Norsk Industri