Arbeidsutvalget

Glencore Nikkelverk, Cay Nordhaug, Elektrokjemisk samarbeidskomitè

Finnfjord smelteverk, Heidi Gløtta, HMS-leder

Eramet, Oddvar Hopen, HMS-leder/ yrkeshygieniker

Fiven AS, Irene Solås, HMS-leder

Furnes jernstøperi, Frode Amundsen, HMS-og kvalitetssjef

Industri Energi, Henrik S. Fjeldsbø, representant for Industri Energi

REC Solar, Odd-Håvard Thraning, hovedverneombud

Tizir Titanium, Geir Stensland, HMS-leder

Ulefos jernverk, Heidi Nyheim, HMS og kvalitetsjef

Fellesforbundet, Tove Rita Melgård, representant for Fellesforbundet

Norsk Industri, Erik Dahl-Hansen, Arbeidsmedisiner/ lege

Norsk Industri, Pernille Vogt, Sekretær