Arbeidsutvalget

 • Finnfjord smelteverk - Heidi Gløtta, HMS-leder og leder av Arbeidsgruppen
 • Elkem Thamshavn, Eirik Torblå, hovedverneombud
 • Elkem Fiskå, Annie Damgaard Stokkeland, bedriftssykepleier
 • Washington Mills, - Jan Haugen, hovedtillitsvalgt og leder av Elektrokjemisk samarbeidskomite
 • Vianode - Elkem Fiskå, Irene Solås, HMS-leder
 • Furnes jernstøperi - Frode Amundsen, HMS-og kvalitetssjef
 • Industri Energi - Henrik S. Fjeldsbø, representant for Industri Energi
 • REC Solar - Odd-Håvard Thraning, HMS-koordinator
 • Eramet Tyssedal – Karl Johan Hustvedt HMS-leder
 • Ulefos jernverk - Heidi Nyheim, HMS og kvalitetsjef
 • Fellesforbundet - Tove Rita Melgård, representant for Fellesforbundet
 • Norsk Industri - Pernille Vogt, Sekretær