Norsk Industri

Innhold

Arbeidsutvalget for HMS i Smelteverk og støperi

Eramet
Oddvar HopenHMS-leder/ yrkeshygieniker

Saint-Gobain Ceramic Materials AS
Irene Solås, HMS-leder

Tizir Titanium
Geir Stensland, HMS-leder

Elkem
Per Tronvoll, Tillitsvalgt, Industri Energi

Ulefos jernverk
Heidi Nyheim, HMS og kvalitetsjef

Furnes jernstøperi
Frode Amundsen, HMS-og kvalitetssjef

BENTELER Automotive Farsund
Harry Danielsen, HMS-sjef

Elkem Solar
Odd-Håvard Thraning, Hovedverneombud

Elkem Fiskå
Eirin Fidje, Sykepleier, BHT

Industri Energi
Henrik S. Fjeldsbø, Repr for Industri Energi

Fellesforbundet
Reidar Lundemo, Forhandlngsleder og repr. for Fellesforbundet

Norsk Industri
Erik Dahl-Hansen, Arbeidsmedisiner/ lege

Norsk Industri
Pernille Vogt, Sekretær

Eramet
Per Tronvoll (Elkem Thamshavn), tillitsvalgt, Industri Energi
Vara for Bjørn Åge Nilsen