Norsk Industri

Innhold

Arbeidsutvalget

Elkem Thamshavn
Per Tronvoll, tillitsvalgt Industri Energi-NKIF

Eramet
Oddvar Hopen, HMS-leder/ yrkeshygieniker

Fiven AS
Irene Solås, HMS-leder

Furnes jernstøperi
Frode Amundsen, HMS-og kvalitetssjef

Industri Energi
Henrik S. Fjeldsbø, representant for Industri Energi

REC Solar
Odd-Håvard Thraning, hovedverneombud

Tizir Titanium
Geir Stensland, HMS-leder

Ulefos jernverk
Heidi Nyheim, HMS og kvalitetsjef

Fellesforbundet
Tove Rita Melgård, representant for Fellesforbundet

Norsk Industri
Erik Dahl-Hansen, Arbeidsmedisiner/ lege

Norsk Industri
Pernille Vogt, Sekretær