Mer om de viktigste endringene

 • Rapportering for funksjonærer og timelønnede/ operatører er slått sammen.  

 • Egne ansatte og innleide rapporteres i samme kolonne. Dette omfatter alle personer bedriften har HMS-ansvaret for.    

 • Kontraktører/ underleverandører/ selvstendige oppdragstakere rapporteres i egen kolonne.  

 • Alle hendelser som gjelder selskaper i Norge, og hendelser som skjer norske ansatte på oppdrag i Norge og i utlandet skal rapporteres.   

 • Innrapportering av antall årsverk utgår, da det er tilstrekkelig med antall timer og antall ansatte ved årsslutt.   

 • Fraværsskadefrekvens kalles nå H1-frekvens eller LTIF.   

 • Frekvensen for alle skader kalles H2-frekvens eller TRIF. Dette er den indikatoren vi ønsker bedriftene skal synliggjøre i egen årsrapport samt benchmarke seg mot andre på. I H2 frekvensen inkluderes skader med medisinsk behandling men ikke førstehjelpsskade. Se veiledningen for mer info om hva som kan ansees som hhv medisinsk behandling og førstehjelp.   

 • Dersom en skade resulterer i fravær, og dette fraværet faller på en fridag, skal det likevel rapporteres som en fraværsskade.   

 • Tilløpsrapporteringen utgår. Vi går over til å registrere hendelser med stort skadepotensiale, såkalte High risk incidents (HRI).  

 • HRI rapportering er delt i to: 1) Dødsfall, alle personskader og førstehjelp-skader med stort skadepotensiale og 2) Alle nesten ulykker (uten personskader) med stort skadepotensiale  

 • Vi ber om at bedriftene sender en læringsrapport fra alle HRI-hendelser i bedriften. Alle som rapporterer tall vil få tilgang til en søkbar database med alle læringsrapportene.