NKF 07

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris.

BESTILLING

Gratis for medlemmer, ellers kr. 500,-

Medlemmer av Norsk Industri kan laste ned kontraktene gratis, det krever samme type innlogging som på Arbinn
> Logg inn og last ned

For ikke-medlemmer koster kontraktene kr. 500,- per stk. (eks. mva) og fås ved henvendelse post@norskindustri.no

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NKF 07 norsk med info
- NKF 07 engelsk

Om NKF:
Anvendelsesområdet for NKF 07 er der oppdragsgiveren avtaler med en konsulent å utføre et oppdrag etter fast pris. I disse tilfellene vil konsulenten normalt forplikte seg til å oppnå et bestemt resultat. NKF 07 må ses i sammenheng med NKL 07, som gjelder konsulentoppdrag der vederlaget gjøres opp etter regning. Etter NKL 07 vil konsulenten normalt ikke forplikte seg til å levere noe bestemt resultat, men å utføre oppdraget på en fagmessig måte. Denne forskjellen mellom bestemmelsenes anvendelsesområder medfører at kontraktene bl.a. har ulike vederlags- og ansvarsreguleringer.

Den nærmere beskrivelsen av oppdraget og betingelsene for det forutsettes gjort gjennom sju bilag (bilag A – G). Det er utarbeidet et omfattende felles informasjonsskriv for NKF 07 og NKL 07.