PBG 20

Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av karosserier og påbygg.

Denne versjonen er tilgjengelig for bestilling:

- PBG 20
- PBG 13

Om PBG 20
PBG 20 er utarbeidet for å dekke de særlige forholdene som knytter seg til arbeider som gjelder karosserier og påbygg til biler. Betingelsene bygger i stor utstrekning på NL (Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning) og det vises til omtalen av disse. Avvikene fra NL gjelder særbetingelser som følge av det området betingelsene er ment brukt innenfor.

PBG Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av karosserier og påbygg er KUN for medlemmer i Påbyggergruppen.

> Logg inn her for å laste PBG 13 og PBG 20