NMO 13

Alminnelige betingelser for montasjeledelse og idriftsetting.

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NMO13 norsk med info
- NMO13 engelsk


Om NMO 13
Anvendelsesområdet for NMO 13 er der oppdragstakeren tar på seg å lede montasje av en maskin eller et utstyr og/eller idriftsettingen av dette. Betingelsene er nye, men bygger på tilsvarende Orgalime-betingelser. NMO 13 forutsetter at oppdragsgiveren har anskaffet utstyret under en annen kontrakt og kan benyttes uavhengig av om det er oppdragtakeren som har levert dette eller ikke.

NMO 13 legger til grunn at det er oppdragsgiveren, dvs. kjøperen av utstyret, som skal forestå monteringen av det, enten ved eget personell eller innleid, og at oppdragstakeren skal forestå ledelsen av monterings- og/eller idriftsettingsarbeidet. Bestemmelsene gir bl.a. regler om arbeidsforhold og sikkerhetsforskrifter, vederlag, rett til å stanse arbeidet ved manglende oppfølging fra oppdragsgiver, ansvarsregler m.m.

NMO 13 må ses i sammenheng med NLM 10, der selgeren både leverer utstyret og foretar montasjen av det. NMO 13 kan imidlertid også nyttes i situasjoner der NLM 10 er nyttet, f.eks. fordi leverandøren ikke selv har den særlige kompetansen som skal til for å montere eller idriftsette utstyret.