Guide for underleveranseavtaler

Guide som behandler særlige spørsmål som reiser seg ved avtale om underleveranser.

Denne versjonen er tilgjengelig for bestilling:

- Underleveranseguide norsk

Om guiden:
Underleveranser representerer mange ulike typesituasjoner, men har samtidig mange fellestrekk. Guiden behandler de sentrale spørsmålene som oppstår ved slike avtaler, der det ofte vil være av stor betydning at underleveranseavtalen reflekterer den videre avtaleforpliktelsen leverandøren har mot sin kunde.

Guiden behandler en rekke tradisjonelle kontraktrettslige problemstillinger, men sett ut fra et underleveranseperspektiv. Dette gjelder bl.a. overordnede spørsmål som konfidensialitet, ansvaret for prosjekteringen, rettigheter, konkurranserettslige regler, forsinkelse, mangler, produktansvar, rettigheter til utstyr, «den industrielle garanti», partnering, tvisteløsning m.m. I tillegg behandler den særlige spørsmål som er typisk for underleveranseavtaler, slik som «back-to-back»-avtaler og OEM-avtaler.

Guiden har særlige kapitler for de ulike kategoriene av underleveranseavtaler og behandler slik spesielt såkalte serieleveranser (levering av spesielle produkter som inngår i bestillerens produkt), oppdragsavtaler (levering av tjenester vedr. bearbeiding av produkter) og prosjektleveranser (levering av skreddersydde produkter som inngår i bestillerens produkt). Innenfor denne rammen behandles de særlige spørsmålene som reiser seg i tilknytning til de ulike avtaletypene.

Guiden inneholder to eksempler på avtaler; om serieleveranser og oppdrag om bearbeiding. Til begge avtaleeksemplene er det gitt kommentarer til de enkelte kontraktsbestemmelsene. Avtaletekstene er også inntatt i engelsk oversettelse. Guiden inneholder også eksempel på konfidensialitetsavtale.

Guiden er samlet på ca. 135 sider.