Støperiteknisk håndbok

Boken gir en grundig innføring i en rekke aspekter ved støping og egner seg godt som referanseverk, opplæringsmateriell eller for faglig påfyll.

Oversettelsen av Gjuteriteknisk Handbok (Karlebo Gjuteriteknik AB, 2004) har fått navnet Støperiteknisk håndbok. Boken har blitt korrekturlest av personer i støpebransjen med god kjennskap til norske støperier og bransjens ord og uttrykk. Boken gir en grundig innføring i en rekke aspekter ved støping og egner seg godt som referanseverk, opplæringsmateriell eller for faglig påfyll. 

> Bestill boken her

Boken koster kroner 950,- for medlemmer av Norsk Industri.

Ønsker din bedrift flere ansatte med fagbrev?

Norsk Industri tilbyr bedriftstilpasset opplæring til bedrifter som ønsker å heve nivået på sine ansatte. 

Våre bedriftsinterne kurs forbereder kandidaten til den offentlige teoretiske eksamen som må bestås før man kan avlegge den praktiske fagprøven. Kurset passer like godt til lærlinger som til praksiskandidater (erfarne ansatte uten fagbrev). All opplæring skjer på bedrift av bedriftens egne ansatte. Dette sikrer en relevant og målrettet vinkling på undervisningen, og trekker det bedriftsspesifikke inn i den generelle opplæringen.