5. Årsmøte - temakonferanse

I kombinasjon med foreningens årsmøte skal det avholdes en faglig konferanse. Årsmøtet skal ha to sentrale formål utover det organisasjonsmessige: Faglig oppdateringer på viktige områder og vektlegging av sosial og uformell kontakt.