5. Årsmøte - temakonferanse

Årsmøtet har to formål:

  • Faglig oppdatering av medlemmene i forbindelse med viktige felles utfordringer
  • Å bidra til at medlemmene treffes sosialt og uformelt