3. Brann

Arbeidet med riktige brannkrav til møbler og madrasser har høy prioritet i styret. Rammebetingelser for stivt PUR-skum i bygg overvåkes.