2. Utarbeidelse av strategi og arbeidsmetoder

Det skal utarbeides en ny strategi som omhandler saker knyttet til HMS, PUR-nettverk, utadvendte aktiviteter – promotering av PUR og utarbeidelse av nettsider/kommunikasjonsplattform. Videre ønskes det gjennomført et høstmøte/temadag med sterkt faglig innhold, det skal være deltakelse på aktuelle messer, herunder mulig fellesreise med de andre skandinaviske PUR-gruppene til UTECH 2015. Rekruttering av nye medlemsbedrifter og kommunikasjon vedr. HMS hører også hjemme her.

Les om UTECH 2015