2. Utarbeidelse av strategi og arbeidsmetoder

Strategi som omfatter:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • PUR-nettverk
  • Informasjonsaktiviteter og høringssvar
  • Nettsider/kommunikasjonsplattform
  • Rekruttering av nye medlemsbedrifter
  • Kommunikasjon vedrørende HMS (Norsk Industri, myndighetene, ISOPA, PU Europe, Europur)
  • PUR-gruppens opplæringsprogram vedrørende håndtering av diisocyanater
  • Obligatorisk opplæring jf. restriksjonene mot diisocyanater under REACH med utgangspunkt i ‘train the trainers’