Norsk Industri

Innhold

1. Nordisk samarbeid

Kontakten som har vært til stede de siste årene mellom PUR-gruppene i Sverige, Danmark og Norge har vært positiv og skal videreføres. Brannkravene til møbler og madrasser blir i denne sammenheng et sentralt punkt. Likeledes å overvåke nasjonale aktiviteter omkring avfallshåndtering.