1. Nordisk samarbeid

Etablere samarbeid med PUR-gruppen i Sverige og PUR-seksjonen i Danmark med fokus på: Deltagelse på felles skandinaviske styrekonferanser. Koordinering av innsatsen i forbindelse med skjerpede brannkrav til møbler og madrasser.