Styret i Påbyggergruppen

Leder
Kjetil Dale, Rolands AS

Styremedlemmer
Gert Hansen, Transportindustri AS
Martin Heløen, Bussbygg AS
Gunnar Hagen, Maur-påbygg AS
Frode Kongsgård, Ulefoss Skap AS