Norsk Industri

Innhold

Styret i Påbyggergruppen

Leder
Hans Otto Westli VBG Group Sales AS

Styremedlemmer
Narve Østenengen Nor Ka AS
Gunnar Hagen Maur Bilpåbygg AS
Kjetil Dale Rolands AS

Vara
Stein Asgeir Egenes, Egenes Brannteknikk