PETROMAKS 2 / PETROSAM 2

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal PETROMAKS 2 bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

> Gå til PETROMAKS 2

PETROSAM 2 har som overordnet mål å videreutvikle kompetanse om samfunnsmessige forhold relevant for strategi og politikk hos norske myndigheter og næringsliv i petroleumssektoren.

> Gå til PETROSAM 2