PETROMAKS 2

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal PETROMAKS 2 bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

> Gå til PETROMAKS 2