OG21: Nasjonal petroleumsstrategi

Norges teknologistrategi for petroleum (OG21). OG21 ble etablert i 2001 for å møte utfordringene med en effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet.

Gjennom OG21 samarbeider oljeselskap, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandører og styresmakter for å utvikle og gjennomføre en nasjonal teknologistrategi for Norge.

OG21-strategien beskriver en samordnet nasjonal innsats for å styrke forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av teknologier som kan løse framtidens utfordringer.

OG21 skal inspirere til utvikling og bruk av bedre kompetanse og teknologi.

OG21-styret skal utvikle en nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen og skal fungere som rådgiver overfor myndighetene og næringslivet for øvrig.

> Gå til OG21 sine nettsider