DEMO 2000

Forskningsrådets DEMO 2000- program er en teknologisatsning som retter seg mot tre hovedmål: Ny feltutbygging på norsk sokkel gjennom ny og kostnadseffektiv teknologi og gjennomføringsmodeller, økt sikkerhet for gjennomføring innenfor budsjett og plan og nye norske industriprodukter for salg i et globalt marked.

DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.

> Gå til DEMO 2000