Norsk Industri

Innhold

Bransjestyret

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Ann Christin Andersen, TechnipFMC

Styremedlemmer
Torkild R. Reinertsen, Reinertsen New Energy
Øyvind Boye, AS Nymo
Linda L. Aase, Aker Solutions
Mads Andersen. Aibel
Kjell Giæver, Petroarctic
Jan Narvestad, Rosenberg WorleyParsons

Sekretariat
Bransjesjef Runar Rugtvedt, tlf. 91719096
Fagsjef Hans Petter Rebo, tlf. 97016169
Konsulent Siri Aarvold, tlf. 23088861