Norsk Industri

Innhold

Bransjestyret og valgkomite

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Ann Christin Andersen, TechnipFMC

Nestleder
Ståle Kyllingstad, IKM

Styremedlemmer
Øyvind Boye, AS Nymo
Linda L. Aase, Aker Solutions
Mads Andersen. Aibel
Kjell Giæver, Petroarctic
Jan Narvestad, Rosenberg WorleyParsons

Varamedlemmer
Bård Bjørshol, KAEFER
Sturla Magnus, Kværner Verdal

Valgkomitè
Leder: Lars Fredrik Bakke, Woodgroup Norway
Sissel Lindland, Aker Solutions
Torkild Reinertsen, Reinertsen New Energy AS