Standardkontraktstyret (SKS)

Fra leverandørindustrien sitter følgende representanter i Standardkontraktstyret:

 • Tomas Bille, TechnipFMC
 • Henrik Inadomi, Aker Solutions
 • Liv Runi Syvertsen, Aibel
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri (sekretariat)

Fra operatørsiden:

 • Olav Hustad, Equinor
 • Aksel Luhr, Vår Energi
 • Espen Hanstad, AkerBP
 • Øystein Joranger, Offshore Norge (sekretariat)

Observatører:

 • Olav Lie, LO
 • Erlend Vasshus, Norges Rederiforbund

Oppmann:

 • Knut Kaasen, Universitet i Oslo
 • Sondre Dyrdal , Wiersholm / UiO