Fokusområder 2018

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Videre arbeid med økt konkurransekraft: Effektivisering, standardisering, industrialisering, digitalisering og teknologi (OG21, DEMO 2000 m.m.).
  • Standardkontrakter og økt bruk av disse. Innkjøpsbetingelser (mellom leverandører)
  • Gjennomføre anbefalinger fra NORSOK analyse-prosjekt (NORSOK, globale standarder og færre selskaps-spesifikke krav)
  • Tilgang til leteareal
  • Oppfølging av nye prosjekter og markedsoversikter
  • Profilering, omdømmebygging og rekruttering
  • Kontakt med departementer, komiteer, partier og politikere
  • Konkraft: Gjennomføre prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring"
  • Dialog og samarbeid med aktører som Norwegian Energy Partners (NORWEP), OG21, KonKraft med flere