EqHub forenkler dokumentasjonskrav

Publisert

EqHub illlustrasjon

EqHub illlustrasjon.

Felles dokumentasjonskrav fra operatørene bidrar til økt effektivisering og kostnadsbesparelser i bransjen.

EqHub er en del av Collabor8 som er en Norsk olje og gass-arena for erfaringsoverføring, læring og samhandling. Felles krav gjennom deling og gjenbruk av informasjon i tjenesten EqHub vil bidra til forenkling og effektivisering av den kostbare og tidkrevende håndteringen av dokumentasjon.

De neste årene er det estimert at EqHub vil spare en samlet industri flere hundre millioner årlig gjennom forenkling og gjenbruk av informasjon.

Leverandørindustrien har lenge uttrykt behov for forenkling med hensyn til dokumentasjonskravene det opereres med i forbindelse med leveranser til norsk sokkel. Mer likhet i krav og prosedyrer hos   operatørene vil gi mer forutsigbare og mer effektive arbeidsprosesser hos leverandørene.

– Felles dokumentasjonskrav fra operatørene er et etterlengtet bransjetiltak for leverandørindustrien. Gjennom økt datakvalitet, felles krav og bruk av standarder vil EqHub bidra til forenklet kommunikasjon og samarbeid mellom operatører, kontraktører og leverandører på norsk sokkel. Dette er et viktig steg i retning av å skape en konkurransedyktig næring i årene fremover, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje og Gass.

> Les mer her (norskoljeoggass.no)