Robotforum

Forumet er en møteplass for industri, akademia, fagmiljøer og virkemiddelapparat.

Forumet er et samarbeid mellom Norsk Industri og Norsk Forening for Elektro og Automatisering - NFEA.

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne møtes for å motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere prosjekter og andre tiltak og spre resultatene fra disse.

Forumets fremste oppgave er å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne hos medlemsbedriftene ved bruk av effektive og automatiserte verdikjeder.

Styret
  • Frode Grimsbø, KUKA
  • Per Anders Grøtberg, Intek Engineering AS
  • Håkon Langedal, Goodtech ASA
  • Pål Ystgaard, Sintef Manufacturing AS
  • Bjørn Øvsthus, Mjøs Metallvarefabrikk AS
  • Tord Ytterdal, RobotNorge
  • Karin Sundsvik, NFEA
  • Tonje Olsen, NFEA
  • Torstein Tærum, Norsk Industri

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!