Robotforum

Forumet er en møteplass for industri, akademia, fagmiljøer og virkemiddelapparat.

Forumet er et samarbeid mellom Norsk Industri og Norsk Forening for Elektro og Automatisering - NFEA.

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne møtes for å motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere prosjekter og andre tiltak og spre resultatene fra disse.

Forumets fremste oppgave er å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne hos medlemsbedriftene ved bruk av effektive og automatiserte verdikjeder.

Styret
 • Frode Grimsbø, KUKA
 • Thomas Alexander Øygard, Intek Engineering AS
 • Johannes Møgster, Goodtech ASA
 • Gabor Sziebig, Sintef Manufacturing AS
 • Bjørn Øvsthus, Mjøs Metallvarefabrikk AS
 • Lars Tingelstad, NTNU
 • Svein Ivar Sagatun, Equinor
 • Karin Sundsvik, NFEA
 • Tonje Olsen, NFEA
 • Kenneth Nilsson, RobotNorge AS
 • Torstein Tærum, Norsk Industri

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!