Norsk Industri

Innhold

Forum for Maskinering og additiv tilvirkning

Forumet er en teknologimøteplass som skal bidra til å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne hos norske industribedrifter gjennom samarbeid mellom bedrifter og med leverandører, kunder, fagmiljøer og forsknings-, utviklings- og undervisningsinstitusjoner.

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne møtes for å motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere prosjekter og andre tiltak og spre resultatene fra disse.

Forumet skal fremme utviklingen av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til materialavvirkende bearbeiding og teknikker for bygging av objekter i fast materiale med utgangspunkt i tredimensjonale digitale modeller.

Styret
  • Vegard Løkken, Nammo Raufoss AS
  • Øystein Holte, tidligere Kristiansands Skruefabrik & Mek. Verksted AS
  • Leif Andersen, GKN Aerospace Norway AS
  • Knut Sørby, NTNU
  • Svein Hjelmtveit, Fieldmade AS
  • Morten Kollerup Bak, Mechatronics Innovation Lab
  • Torstein Tærum, Norsk Industri

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!