Foto: Norsk Hydro.

Om Aluminiumsbransjen

Norge er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag 1,2 millioner tonn per år.

I Norge er det syv aluminiumsverk som produserer primæraluminium, samt noen spesialiserte verk som videreforedler aluminium. I tillegg har flere av aluminiumsverkene betydelig kapasitet på omsmelting av aluminium.

Primæraluminiumsverkene er av de største brukerne av elektrisk kraft i Norge for å produsere aluminium fra aluminia ved elektrolyse.

Innovative løsninger med aluminium

For å produsere ett tonn primæraluminium trengs mellom 12-15 MWh avhengig av fabrikkenes effektivitet og teknologi. Aluminium gjenvinnes. Produksjon av sekundæraluminium kan gjøres med fem prosent av energibruk.

Norsk Hydro eier fire av aluminiumsverkene (Sunndal, Høyanger, Årdal og Karmøy), pluss ett deleid sammen med Rio Tinto Alcan (Sør-Norge Aluminium). Alcoa eier to aluminiumsverk (Lista og Mosjøen).

Les mer om innovative aluminiumsløsninger på bedriftenes nettsider:

Forskningsintensiv bransje

Bransjen er en av de mest forskningsintensive i Norge. Hver dag gjøres det forskningsarbeid ved så vel fabrikkene som ved egne forskningsanlegg, og ved NTNU og Sintef.

Bedriftene er basert på svært høy kompetanse og har årlig behov for nye toppkvalifiserte fagarbeidere, ingeniører, sivilingeniører og dr.ingeniører. Primæraluminiumsverkene i Norge sysselsetter om lag 3000 personer. Videreforedlingsbedrifter sysselsetter titalls tusen personer i Norge, og nærmere en halv million mennesker i Europa.

Aluminium i mye

Aluminium brukes til svært forskjellige anvendelser til mange ulike produkter. I Norge er det en rekke videreforedlingsbedrifter innen aluminium, blant annet Benteler som er blant de ledende produsentene av bildeler i aluminium. Se mer informasjon om Benteler på bedriftens nettsider.

Kjøretøy, bygninger og emballasje er noen av de viktigste bruksområdene for aluminium. 75 prosent av aluminiumen som er produsert gjennom tidene er fortsatt i bruk. De norske bedriftene er basert på eksport og står for om lag fire prosent av verdensproduksjonen av aluminium og ¼ av produksjonen i Europa.

Aluminiumsindustrien er global og er preget av sterk konkurranse og stor innvasjonsevne. Bedriftene inngår ofte i globale verdikjeder med tett kontakt med kunder og leverandører. I Europa er det tett samarbeid mellom bedriftene for å bidra til økt innovasjon, bedre miljø og morgendagens løsninger.

Se også:

Nettsidene til den europeiske organisasjonen for aluminium og International Aluminium Institute (IAI) har mer informasjon om: