Strammer inn etiske retningslinjer

Publisert

Norsk Industris logo med bakgrunn

Foto: Norsk Industri

Norsk Industri strammer inn reglene for ansattes handel med aksjer. Dette ble vedtatt av styret i Norsk Industri 14. november 2023.

Norsk Industri har tidligere varslet at organisasjonens etiske retningslinjer skulle gjennomgås i lys av aksjesaken som har pågått i det siste. Hovedregelen for ansattes aksjehandel frem til nå har vært at de ansatte må følge norsk lov om innsideregler, men at de ansatte på samme måte som andre borgere kunne handle i enkeltaksjer. I de nye retningslinjene heter det at "Ansatte i Norsk Industri skal ikke handle med enkeltaksjer eller finansielle instrumenter i børsnoterte medlemsbedrifter i Norsk Industri." 
 
– Dette gjør vi primært fordi vi som medlemmer vil at ansatte i Norsk Industri skal være helt nøytrale. Medlemmene skal vite at ansatte i Norsk Industri heier like mye på alle og ikke profiterer på at bare noen lykkes, sier Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM og styreleder i Norsk Industri. 
 
De ansatte i Norsk Industri kan fortsatt eie aksjer de allerede har eller arver, men dette skal i så fall oppgis til HR. Dersom en ansatt ønsker å selge, skal det avklares med HR slik at det ikke kommer i en mulig konflikt med eventuelle saker som er på agendaen til Norsk Industri. 
 
– Vi velger nå å stramme tydelig inn på ansattes mulighet til eie og omsette aksjer. Dette er innenfor arbeidsgivers styringsrett, sier Kyllingstad.