Stiller egne undersøkelser i bero etter møte med Økokrim

Publisert

Styret i Norsk Industri har i dag møtt Økokrim og presentert tidligere undersøkelser og nye opplysninger som har kommet til vedrørende avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens utstrakte bruk av organisasjonens representasjonsmidler.

I påvente av hva Økokrim nå vil foreta seg, har Norsk Industri inntil videre stilt egne undersøkelser i bero.

Mediehenvendelser til styrets leder bes sendt til info@norskindustri.no.