Pressemelding: Oppdatering vedr. dialog med Økokrim i forbindelse med Stein Lier-Hansen-saken

Publisert

Styret i Norsk Industri tar til etterretning og er tilfreds med at Stein Lier-Hansen i dag har henvendt seg til Økokrim i saken vedrørende hans utstrakte bruk av organisasjonens representasjonsmidler.

De siste dagene har styret mottatt nye opplysninger knyttet til saken. Som kjent har styret bedt PwC gjennomføre en ny utvidet revisjon. Hensikten med disse undersøkelsen er blant annet å bringe på det rene om det foreligger forhold som bør anmeldes.

– Vi antar at Økokrim vil være interessert i å få oversikt over de nye opplysningene som foreligger i tillegg til det som kom frem i undersøkelsene høsten 2023. Det er allerede avtalt et møte med Økokrim mandag til uken, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri.

Stein Lier-Hansen har så langt ikke ønsket å bidra til å belyse de nye forholdene som ligger på bordet.

Inntil det er klart hva Økokrim nå vil gjøre, fortsetter PwC den utvidete revisjonen på oppdrag fra styret.

Mediehenvendelser til styrets leder bes sendt til .

  • Cathrine Westlie Eidal
  • Kommunikasjonssjef