EFTA om arbeidstid

Publisert

EFTA-uttalelse klargjør hva som defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted.

EFTA-domstolen avga 27. november en rådgivende uttalelse som bidrar til å klargjøre grensen mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakere som pålegges å møte utenfor sitt vanlige arbeidssted.

I forbindelse med en pågående sak ba Høyesterett EFTA-domstolen ta stilling til om tiden på reise mellom hjemstedet og oppmøtested ved spesielle utrykningsoppdrag utenfor det vanlige arbeidsstedet, var å regne som arbeidstid eller ikke. Polititjenestemannen dette gjaldt, og hans fagforening, mente tiden på reise i tjenestebil måtte anses som arbeidstid.

> Les mer her (nho.no)