Grønt gull for industrien

Nye miljøkrav et supermarked for norsk industri!

Norsk industri med sans for det maritime kan få en betydelig vekst de kommende 15-20 år. Betingelsen er evne til å levere ny grønn teknologi. Eller sagt på en annen måte, evne til å kapitalisere på den utvikling særlig Vegdirektoratet har initiert i fergesektoren, og som allerede har spredt seg blant annet til offshore, tankskip og oppdrett. Fundamentet er på plass – nå er det videreutvikling av tusentalls skip som gjelder!

Forfatter: Lasse Karlsen, CEO, Norse Advisory