Del IX: En merkverdig observasjon

Elektrifiseringens Northug? Norge knakk koden og fikk den første batterielektriske fergen! Hvordan ivaretas dette i forhold til regjeringens ønske om eksport og næringsutvikling?

Foreløpig er debatten i Norge preget av det norske markedstikker. Men hva skjer? Svenske Vattenfall lanserer en europastrategi for å bidra til elektrifisering av ferger inklusive leveranser av energi. Det siteres fra Echandia Marine i august 2019:

Swedish energy company Vattenfall moves boldly towards electrification of Europe's maritime transport sector

Norway, the world-leader in maritime battery solutions, is working to become the first country to electrify coastal transportation, replacing fossil fuel energy with renewable sources. In Sweden, concerns about the upfront costs and uncertainty of introducing new technologies, along with a lack of economic incentives, has slowed the introduction of the newest maritime technologies, even as Swedish companies have a pioneering role in the sector.

But that is about to change, thanks to an exciting initiative from two innovative Swedish companies. In July 2019, Vattenfall and Echandia Marine announced a pioneering co-operation to speed up the introduction of fossil-free electric passenger ferries. The concept, known as 'Power as a Service', is being rolled out in Sweden, with plans for expansion into the rest of Europe.

Eksempelet Vattenfall er tankevekkende og avslører at Norge har mye å gå på. Er mulighetene uklare? Nei, noen ser potensialet som for eksempel innen elektrifisering. Energi Norge har tidligere bedt Menon Economics om en analyse og følgende er klippet fra deres omtale av analysen:

Stort verdiskapingspotensial

Menon Economics anslår at potensialet for eksport av elektrifiseringsteknologi kan gi en netto verdiskaping på 210 milliarder kroner frem mot 2040. Dette tilsvarer 105.000 nye årsverk i høyproduktiv leverandørindustri. Potensialet er størst innen kraftsystem og maritim transport. Det er også gode muligheter for å skape en nisje innen elektrotekniske løsninger til fly basert på kunnskap fra maritim industri.

– Potensialet for å utvikle ny elektrifiseringsteknologi for et globalt marked er stort. Her har Norge gode muligheter til å ta en ledende posisjon. Det vil både gi store inntekter til landet vårt og bidra til mange nye og spennende arbeidsplasser, sier Kroepelien.

Norsk maritim industri flagger ikke tilsvarende, selv om mangfoldet i klimaomstillingen og verdensledende teknologi er utviklet i Maritime Norge. Norsk maritim industri i sin fulle bredde – "Rot jer" sammen med myndighetene og grip den grønne fremtid!