Del I: Innledning

Klimautfordringene kryper med stadig sterkere intensitet inn i hverdagspolitikken, og svært få politikere er uberørte. I lang tid, om en bruker politisk målestokk, har miljø og klimautfordringer stått på dagsorden og resultert i målsetninger og tiltak.

I Norge er miljøkrav nedfelt i de fleste overordnede planer. En rekke handlingsplaner beskriver nå hvordan regjeringen ønsker å endre klima- og miljøfotavtrykket. Det er ingen tvil om at miljø og klima er en stadig sterkere kraft som i det siste året har fått ett kraftig push fra den unge svenske miljøforkjemperen Greta Thunberg. Foreløpig klimaks er hennes tale til FN.

Hvor står Norge i denne sammenheng? Et næringsmessig sammentreff har faktisk ledet til at det norske Stortinget allerede i 1996 fremsto som miljø- og klimaforkjempere. Stortinget vedtok da at det skulle legges til rette for bygging av gass- og elektrisk drevne ferger! Effekten var at Norge ut fra denne modige politiske avgjørelse fikk verdens første skip med lav- og nullutslippsteknologi allerede i år 2000! NOx, SOx og partikler var tilnærmet fjernet, CO2 betydelig redusert. Naturgass har i utgangspunktet lavere innhold av CO2 enn brenselsoljer. Ytterligere deler av CO2 i naturgass må fjernes før nedkjøling til LNG. Gass fra LNG er derfor ekstra lav på CO2! Hvorfor skjedde dette? Var det miljøbevissthet? Kanskje, men først og fremst var det et svar på olje- og gassindustriens ønsker om å utnytte gass som energikilde.

Så skulle det gå 19 år fra Stortingets «grønne vedtak» til den elektriske fergen kom! Våren 2015 seilte verdens første større ferge med elektrisk drift og energilagring i batterier. Batterifergen Ampere er i dag et faktisk bevis på at fossilfri transport er fult mulig. Hvorfor skjedde dette? Jo, fergekontoret i Vegdirektoratet tok faktisk politikernes ønsker til etterretning og sørget for at deres innkjøp av fergetjenester hadde tøffe krav til reduserte miljø og klimautslipp. Ved anbudsrundene i 2011 for strekningen Lavik-Oppedal ble derfor batterier og elmotorer antatt som beste løsning. Konseptet var radikalt og trengte godkjenning fra Sjøfartsmyndighetene siden den ikke fulgte reglene for ferger. Sjøfartsdirektoratet sa i 2011 ja til den avvikende løsningen. I dag er det knapt noen som angrer på dette.

Ampere er en verdenssensasjon på flere måter! Resultatet av materialvalg, skrogform og eldriftens høye effektivitet er at skipet kun bruker ca. 50 prosent av energien til en klassisk dieseldrevet ferge. Med norsk vannkraft er CO2 avtrykket så nært null som det går an å komme. Brått fikk Norge et utstillingsobjekt som tilfredsstiller alle miljøforkjemperes fremtidshåp – og det lenge før nullutslipp ble en politisk ambisjon!

Den maritime virksomheten er allerede i gang takket være sammentreff mellom industripolitikk og grønt skifte. Noen er ikke enig i forklaringene av klimaforandringene. Ikke smart tanke for industri, når alle som har beslutningsmyndighet og kan innrette virkemidler er enige. De som ikke er enige vil stå igjen på kaien, når fremtidens maritime transportfartøy allikevel stille glir fra dem!