EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Miljøkonsekvenser av produksjonen

Fremstilles av olje: EPS - ekspandert polystyren - er et bearbeidet oljeprodukt, og således ikke et materiale som er selvstendig utvunnet fra naturens ressurser. Det ferdige EPS-produktet inneholder ingen skadelige stoffer.

EPS produsert av medlemmer av EPS-gruppen bruker avansert "ren teknologi" og overholder strenge miljøstyringsprosedyrer.

EPS består av 98 % luft. Det brukes ikke KFK eller HKFK i produksjonen, og alle utslippene blir kontrollert i henhold til gjeldende miljølovgivning.

EPS gir betydelig energi- og ressurbesparing. Materialet bruker mindre enn 0,1 % av den globale oljen som råvare, men gir 200 ganger så høye energibesparelser. All tilførsel av energi, varme og vann til produksjonen overvåkes nøye, og gjenbruk og resirkulering i lukket krets brukes maksimalt der det er mulig.

Produksjonsenhetene produserer ikke restavfall. Alt av prosessavfall, skjæreavfall osv. føres tilbake i produksjonsprosessen. Den lave vekten gjør EPS til det letteste av alle byggematerialer som er i vanlig bruk og bidrar dermed til å redusere miljøkonsekvensene og kostnadene ved transport av tyngre materialer.

EPS har en miljøpåvirkning, beregnet i såkalte ECO-points, for den beregnede levetiden på 60 år, på bare 0,043. Denne indikatoren er basert på aksepterte robuste vurderingsprosedyrer som omfatter produksjon, transport og avfallshåndtering. Den er et klart mål på EPS' lave miljøpåvirkning i byggeprosjekter. Miljøbalanser og livssyklusanalyser viser at EPS er et enestående byggemateriale. Materialet har for eksempel null ozonnedbrytningspotensial og lavt globalt oppvarmingspotensial.