EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Miljøfordeler i bruk

EPS for kommersielle byggeanvendelser innen bygg og anlegg er rangert A+, som er den høyeste rangeringen i "BRE Global Green Guide to Specification".

Dette gjør EPS til en av de byggmaterialgruppene som har den laveste miljøpåvirkningen. I tillegg til totalvurderingen A+ har EPS (element nr. 815320022) oppnådd A-rangering på de fleste miljøkriteriene:

  • Vannuttak A+
  • Utarming av mineralressurser A+
  • Nedbryting av ozonlaget i stratosfæren A+
  • Menneskelig toksisitet A+
  • Økotoksisitet A+
  • Atomavfall A+
  • Avfallshåndtering A+
  • Utarming av fossilt brennstoff A
  • Eutrofiering A+
  • Forsuring A

EPS har enestående varmeisolerende egenskaper som gjør materialet til et førstevalg for mange anvendelser innen bygg og anlegg. EPS reduserer CO2-utslippene med inntil 50 %, noe som gjør at det mer enn utligner sitt lille karbonavtrykk og gir maksimalt utbytte av minimal ressursbruk.

Oppvarming og avkjøling av bygninger står for rundt halvparten av Europas samlede energiforbruk. Ettersom EPS er et meget effektivt varmeisolerende materiale, kan det også bidra vesentlig til at bruken av fossile brennstoff til disse formålene reduseres. Dette vil igjen føre til en reduksjon i utslippene av SO2 og SO3, som er vesentlige bidragsytere til sur nedbør.

EPS har ekstremt lav evne til å absorbere vann og kan ikke råtne. I tillegg til at det holder seg enestående godt over tid og er kjemisk bestandig, har det eksepsjonell holdbarhet, og reduserer derved behovet for utskiftning, noe som ville være sløsing med ressursene.