EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Plast fremmer miljøet - fleip eller fakta?

Den vanlige vrangforestillingen

Mange synes det er betryggende at materialer i søppelstrømmen brytes ned og vender tilbake til naturens næringskjeder. At plast ikke brytes ned, bidrar til vrangforestillingen om plastene som miljøfiendtlige materialer. Et paradoks, ettersom denne egenskapen tvert i mot hindrer plastene i å kunne forurense!

Det er forskjell på forsøpling og forurensing

Plast ruster ikke, råtner ikke, tæres ikke og lukter ikke. At plastrester som etterlates i naturen er skjemmende, er det ingen tvil om. Det er visuell forsøpling av verste sort. Men, det ødelegger ikke naturen. Det forurenser ikke! Derfor er naturen ofte en av flere "vinnere" når plast foretrekkes fremfor andre materialer.

Plast skal ikke nedbrytes, men gjenvinnes!

Ettersom plastene ikke brytes ned, kan de, selv etter lang tids bruk og slitasje, benyttes om igjen i nye produkter. Ofte blir gjenvunnet plast til nyttige produkter med svært lang levetid!