EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Innhold

100 % gjenvinning

Emballasje av EPS kan gjenvinnes 100 %.

Det er ikke mange dråper olje som går med til å produsere en EPS fiskekasse. Sørger vi for gjenvinningsrutiner som fungerer, er oljen på toppen av det hele kun "til låns". Snart er den 100% materialgjenvunnet og kan inngå i produksjonen av en rekke nye produkter. Viktigst i denne sammenhengen er et godt system hos, eller i nærheten av mottaker. Store aktører vil ha både økonomiske og logistikkmessige fordeler av å gå til anskaffelse av en komprimator.