EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

100 % rent

Emballasje av EPS er 100 % rent.

EPS fiskekasser produseres utelukkende av jomfruelige oljeprodukter. Det, sammen med produksjonsmetoden, gir en absolutt ren kasse. Faktisk er produksjonen i seg selv en desinfiserende prosess ettersom den krever bruk av høytemperert vanndamp! Dermed er ferskvaren dobbelt sikret: EPS bidrar til at temperaturen holdes konstant på ønsket nivå, og den rene kassen gir de dårligst tenkelige vilkår for bakterievekst. Det hindrer spill av fersk fisk, et helt vesentlig miljøbidrag. Reduksjon av organisk avfall er et uttalt miljømål.