Lag kompetansestrategi

For å sikre at bedriften og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse for å nå definerte mål er det nødvendig med et systematisk kompetansearbeid.

Slik bruker du modellen:

1. Grunnlag

Det første steget mot å identifisere kompetansegapet og finne frem til måter å styrke bedriftens kompetanse på, er å skaffe seg god grunnlagskompetanse. Man bør da kjenne til dagens arbeidsmarked og tilgang på arbeidskraft for industrien på kort og lang sikt. I tillegg er det nyttig å kjenne til generelle utviklingstrender som er relevant for bedriften, og sist, men ikke minst: bedriftens mål og strategier frem i tid.

2. Identifisere kompetansegap

Vi foreslår en gap-analyse for å identifisere kompetansebehovene. Man starter med å definere hvilken fremtidig kompetanse bedriften trenger, hvilken kompetanse man har i dag, og ender da med et kompetansegap.

3. Styrke kompetanse

Etter at kompetansegapene er identifisert må en implementere tiltak for å styrke kompetansen på aktuelle områder. En bedrift har i hovedsak tre metoder å styrke sin kompetansebeholdning på:

  • anskaffe ny kompetanse
  • utvikle kompetansen til sine medarbeidere (ulike tiltak for å oppnå læring)
  • legge til rette for å mobilisere relevant kompetanse som ikke blir utnyttet

4. Evaluere

Det siste steget i modellen er evaluering og oppfølging. Det er helt avgjørende å følge opp tiltak for å undersøke om resultatet står i forhold til definerte mål. Dette er ofte den mest forsømte aktiviteten.

Til hjelp i dette systematiske kompetansearbeidet presenterer vi her en modell. Denne modellen er ment å være et nyttig hjelpemiddel for industribedrifter som er eller skal i gang med å systematisere sitt kompetansearbeid. Modellen er basert på Linda Lai sin modell for strategisk kompetanseledelse, men tilpasset til praktisk bruk i industrien, etter inspirasjon fra Glencore Nikkelverk.

Under hvert av stegene i modellen finner du:

  • verktøy og konkrete tips og råd
  • kunnskapsgrunnlag, statistikk og forskning
  • eksempler fra industrien