Siden er under oppbygging

Her kommer veikartet "Kompetanse for fremtidens industri"

Innhold

Lag kompetansestrategi

En lite planmessig satsing på kompetanse gir dårlig grunnlag for å oppnå ønskede resultater både på kort og lang sikt. For å sikre at bedriften og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse for å nå definerte mål er det nødvendig med et systematisk kompetansearbeid.

Til hjelp i dette systematiske kompetansearbeidet presenterer vi her en modell. Denne modellen er ment å være et nyttig hjelpemiddel for industribedrifter som er eller skal i gang med å systematisere sitt kompetansearbeid. Modellen er basert på Linda Lai sin modell for strategisk kompetanseledelse, men tilpasset til praktisk bruk i industrien.

Slik bruker du modellen:

1. Grunnlag

Det første steget mot å identifisere kompetansegapet og finne frem til måter å styrke bedriftens kompetanse på, er å skaffe seg god grunnlagskompetanse. Man bør da kjenne til dagens arbeidsmarked og tilgang på arbeidskraft for industrien på kort og lang sikt. I tillegg er det nyttig å kjenne til generelle utviklingstrender som er relevant for bedriften, og sist, men ikke minst: bedriftens mål og strategier frem i tid.

2. Identifisere kompetansegap

Når man arbeider med kompetanseanalyse i praksis etterlyser mange ferdigutviklede IKT-verktøy. Det finnes imidlertid få eller ingen standardverktøy som passer alle, verken når det gjelder bruk av begreper og kategorier eller analysemuligheter. Det er avgjørende at man selv har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hva som skal inngå i egne kompetanseanalyser og i hvilken grad og hvordan standardiserte eller skreddersydde IKT-verktøy kan brukes i den sammenheng.

Vi foreslår en gap-analyse for å identifisere kompetansebehovene. Man starter med å definere hvilken fremtidig kompetanse bedriften trenger, hvilken kompetanse man har i dag, og ender da med et kompetansegap.

3. Styrke kompetanse

Etter at kompetansegapene er identifisert må en implementere tiltak for å styrke kompetansen på aktuelle områder. En bedrift har i hovedsak fire metoder å styrke sin kompetansebeholdning på:

  • anskaffe ny kompetanse
  • utvikle kompetansen til sine medarbeidere (ulike tiltak for å oppnå læring)
  • legge til rette for å mobilisere relevant kompetanse som ikke blir utnyttet
  • selektivt avvike overflødig kompetanse

4. Evaluere

Det siste steget i modellen er evaluering og oppfølging. Det er helt avgjørende å følge opp tiltak for å undersøke om resultatet står i forhold til definerte mål. Dette er ofte den mest forsømte aktiviteten.