Bedriftens mål og strategier

Mange bedrifter er i nærmest kontinuerlig omstilling mot nye markeder, med nye produkter, med ny teknologi og stadig nye utfordringer. Når bedriften endrer sine strategier og mål er den samtidig nødt til å endre eller utvikle medarbeideres kompetanse.

Det er viktig at kompetansearbeidet i en bedrift er koblet mot bedriftens overordnede strategier og mål. Bedriftens mål og strategier frem i tid blir dermed en del av grunnlaget som man må gjøre seg kjent med i kompetanseutviklingsarbeidet.